OBNOVA NA VOZACKA DOZVOLA FUNDAMENTALS EXPLAINED

obnova na vozacka dozvola Fundamentals Explained

IZUZETAK- vozačka dozvola izdana u žurnom postupku se UVIJEK uručuje u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Prilikom preuzimanja vozačke dozvole, vozač je dužan policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji vratiti potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji ve

read more